idioma idioma idioma
banner

Escriptura

A la península ibèrica preromana es parlaven diverses llengües i hi havia diverses escriptures. D'entre totes, l'escriptura ibèrica és la que va tenir més extensió, tant geogràfica com cronològica, difonent-se fins i tot en àrees de parla celta i en plena ocupació romana. Actualment es coneixen més de 2000 textos escrits en signari ibèric en tota mena de suports: pedra, coure, plom, ceràmica gravada i pintada. Això ens indica que era una escriptura ben coneguda que gaudia de prestigi i que tenia múltiples usos socials.

La diversitat enorme de suports en els quals trobem escriptura, així com la seva àmplia difusió i usos, demostren que es tracta d'una escriptura consolidada.

Tipus de suport

Tipus d'escriptura

Una de les complexitats de l'escriptura ibèrica és que es tracta d'un sistema híbrid, semisil·làbic, que barreja caràcters que tenen valor alfabètic amb d'altres que tenen valor sil·làbic:

Fins no fa gaire es creia que l'iber no distingia les oclusives sordes i sonores però darrerament les investigacions han confirmat que a la zona nord-oriental hi ha un signari dual que sí que les diferencia. Es troba des del sud de França (Rosselló i Llenguadoc), als Pirineus, a l'interior i a la costa de Catalunya i a zones de Castelló i València (Llíria). Sembla fins i tot que els celtibers van copiar aquest signari dual adaptant-lo a la seva llengua.

escriptura nord-oriental

imatge
taula dels caràcters

escriptura meridional

imatge

taula dels caràcters

escriptura grecoibèrica

imatge
taula dels caràcters

escriptura tartessia

imatge

taula dels caràcters
botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.