idioma idioma idioma
banner

Corpus Inscripcions

Per a un estudi adequat de la llengua ibèrica, cal conèixer el que s'anomena el corpus d'inscripcions. En els enllaços següents us presentem una extensa recopilació de totes les inscripcions ibèriques trobades.

L'objectiu de transcriure les inscripcions a un format informàtic és poder aplicar les potentíssimes eines de lingüística computacional disponibles. En els arxius a descarregar podeu trobar la majoria de textos en signari nord-oriental presents en el MLH d'Untermann, la revista Palaeohispanica, la revista Arse i altres.

La nostra intenció és seguir ampliant aquesta col·lecció informàtica amb tots els textos que es vagin trobant. Com podeu imaginar és una tasca lenta i, per tant, acceptem qualsevol mena de col·laboració. És per això que posem a la vostra disposició el signari de Carme J. Huertas. Més avall d'aquesta pàgina us en donem les instruccions completes. La darrera versió és del febrer 2024 +info. Untermann 1 Untermann 2

Arxiu en full de càlcul

imatge
Creative Commons License
Iberian Corpus by David Folch Florez is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Treball amb el corpus inscripcions:

Els dos arxius en PDF són bàsicament per a lectura. Per al treball amb el corpus és indispensable l'arxiu en excel. El podeu obrir amb programari lliure (openoffice) i el resultat és el mateix (o millor). Per visualitzar correctament el contingut heu de tenir instal·lades les fonts (més endavant expliquem com). En el full 1 teniu les inscripcions en signari de Huertas. Estan transcrits directament de les fonts bibliogràfiques amb una brevíssima descripció del suport. Hem considerat que és la informació mínima per començar a treballar. Les fletxes a la dreta en el cas de Huertas indiquen que la frase no està completa en aquell punt (o bé a Huertas, algun símbol il·legible). Algunes vegades en algun programa les fletxes no es veuen. Proveu aleshores amb l'openoffice. Els símbols de dubtosa lectura estan subratllats en Huertas, i aquells susceptibles de diverses interpretacions, o els no inclosos a les fonts, etc., els hem ressaltat en negreta. A les columnes a banda i banda dels textos, teniu les explicacions i la referència establerta per Untermann al MLH, per tal que us ajudi a interpretar el caràcter. En el full 2 teniu una selecció de cadenes de caràcters repetides realitzat per Joan Vilaseca, etc.

A la pàgina web de Joan Vilaseca Cathalaunia.org trobareu el corpus i unes eines molt potents per treballar online.

Si voleu més detalls, teniu qualsevol suggeriment, o voleu estar permanentment actualitzats, envieu-nos un correu, escriviu al mur del facebook ibers.cat o cliqueu a "m'agrada". Tots els errors possibles en aquesta transcripció són responsabilitat de David Folch Flórez. Agrairem que ens comuniqueu qualsevol errada que trobeu per tal de corregir el corpus.

correu facebook

- Font de Carme J. Huertas: el que cal fer és instal·lar la font iberian dins la carpeta on tenim les fonts en el nostre sistema. Després, en alguns casos, cal reiniciar l'ordinador. Si teniu algun problema, no dubteu a enviar-nos un correu.

Descàrrega font iberian

Creative Commons License
Iberian font by Carme Jimenez Huertas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Els caràcters de la font estan assignats en el següent ordre (es veu amb l'opció inserir símbol):

  1. Vocals: A-E-I-O-U (amb les variants).
  2. Consonants sonants: L-M-N-R-S (amb les variants).
  3. Caràcters sil·làbics per mode d'articulació i per nucli vocàlic: bilabials (BA-BE-BI-BO-BU), dentals T-D (TA-TE-TI-TO-TU i DA-DE-DI-DO-DU) velars K-G (KA-KE-KI-KO-KU i GA-GUE-GUI-GO-GU).

Us passem també el teclat flotant que es va fer amb UNIEDIT, a opció llenguatge escolliu iber2 i tindreu un teclat flotant amb tots els caràcters seguits, sense espais en blanc..

Descàrrega teclat flotant

Creative Commons License
Iberian keyboard by Carme Jimenez Huertas is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Escriviu a la part superior de la pantalla. Guardeu. Després podeu cridar el document guardat des de qualsevol processador de textos. Un cop obert, canvieu la font a "iberian". Per passar text d'un arxiu escrit amb el teclat UNIEDIT a un altre arxiu es fa copiar (control+C) i enganxar (control+V). Això permet intercalar en un mateix document text normal amb text en iber.

Per a treballar amb UNIEDIT (és un programa i un arxiu a la vegada) necessiteu un lector de llenguatge TCL . Us el podeu descarregar gratuïtament de http://activestate.com cliqueu opció Products / Active TCL.

Una altra manera senzilla d'escriure els textos és, amb windows, anar a programes -> accessoris -> eines del sistema -> mapa de caràcters. Podeu escriure diversos caràcters seguits.

-Font de J. J. Marcos: accediu a la seva pàgina web i seguiu les seves instruccions. És de pagament.

Normes d'ús:

Tota la documentació, programes i font d'aquesta pàgina web són de distribució lliure. Cal simplement mantenir el reconeixement i fer constar la procedència d'aquest material i el nom dels autors originals: Carme J. Huertas pel contingut del web i la font Iberian, i David Folch Flórez per la composició del corpus de textos informatitzat. Si voleu col·laborar econòmicament amb nosaltres ho podeu fer en el següent enllaç:

botó botó botó
Creative Commons License

Webmistress: Núria Delgado.